bg | en

Cтъпалата към успеха

  • Практическият подход на code :: communications в методиката на консултация и обучение бихме могли да си представим като безгранично изкачване по стъпълата на познанието  към разкриването на успешните кодове за корпоративна интеркултурна комуникация. Ето няколко от тях:


Стъпалата на познанието се състоят в...
Кодовете за успех се крият в...
1...културните различия 1...в особеностите на националните култури,международните научни и приложни стандарти;
2...интеркултурна компетентност 2...в принципите на организационните култури,бизнес-стратегията и структурата на  конкретната професионална дейност;
3...практически решения 3...в превенцията или разрешаването на конфликтни ситуации чрез модерни комуникационни техники;
4...обучение
4...в последователния тренинг и коучинг  чрез изучаване на типични случаи  и прилагане на международния опит за интеркултурна комуникация.