bg | en

Събитиен маркетинг

Това, което правиш описва най-добре това, което си...

:: CODE :: COMMUNICATIONS  предлага интегрирани стратегии и програми за събитиен маркетинг и комуникационии втясно взаимодействие със своята международна платформа от специалисти и партньори.

:: Нашият многогодишен опит в комуникационния бизнес ни помага да работим „зад кулисите” на вашето събитие като добър и надежден партньор и консултант за постигане на вашите комуникационни и маркетингови цели и задачи.

:: Ние вярваме, че най-добрата комуникационна стратегия за събитиен маркетинг е изградена на:

  • прецизен ситуационен анализ, ясна корпоративна визия и самоличност;
  • точно формулиране на събитието: цели, съдържание, послания, големина, целева група;
  • отличаване от конкуренцията и изграждане на уникална среда на преживяване;
  • прецизен финансов бюджет.

 

:: Събитийният маркетинг е:

  • съществена съставна част от цялостния корпоративен  маркетингов микс;
  • ефективен, когато класическите форми на реклама се изчерпат и трябва да бъдат допълнени с подходящи комуникационни събития;
  • съставна част от емоционалното интегриране на целевата група с марката, корпоративната идентичност и продуктовите послания чрез петте сетива на възприятие: зрение, слух, вкус, обоняние и допир;
  • приложим във всички сфери на корпоративната и обществената дейност.

 

:: Всяко организирано и проведено от CODE :: COMMUNICATIONS  събитие генерира положителни емоци и резултати за клиентите и партньорите ни; в тясно сътрудничество с водещи европейски университети, институции и експерти ние предлагаме интегриран анализ на събитията за измерване на резултатите.

code :: communications ви предлага кодовете и необходимия опит за вашето събитие