bg | en

Консултация & Обучение

Да влезеш в обувките на другия...казва народната мъдрост...

Да строиш модерни мостове на комуникация...казват IT - специалистите  днес...

Да познаваме кодовете на интеркултурната комуникация ... допълваме ние...

 


  • Интеркултурната комуникация, подобно на другите форми на човешката комуникация, протича в четири посоки и се основава:

 

1. ...на конкретната информация, която желая да предам;
2. ...на информацията, която предоставям автоматично за себе си;
3. ...на информацията, която имам за своя събеседник;
4. ...на посланията, които желая да постигна с комуникацията.

 

 

  • При среща и работа на хора от различни нации и култури възникват ситуации и конфликти, които не могат да бъдат преодоляни само с главното средство на комуникация – езикът на общуване. Дори  отличното владеене на един или повече чужди езици не е гаранция за тяхното избягване

  • Решението за всички, които работят в международна среда е  интеркултурната компетентност: по стъпълата на познанието и с успешните кодове на корпоративната интеркултурна комуникация

  • Ние предлагаме:


А/ Обучение и тренинг

А1/Обучение и практически тренинг (до 12 участника)
Въведение и основни понятия в интеркултурната комуникация, организационни култури, интеркултурна компетентност, превенция и преодоляване на интеркултурни конфликти, практически познания.

А2/Специализирани семинари (workshops) (до 6 участника)
Към посоченото в А1/ допълнителна практическа и целенасочена работа към конкретни случаи, държави и региони. Обучението се провежда  както на място в страната, така и в чужбина ( във филиали, в държавата на фирмата-майка или местонахождението на целевата организация ).

А3/Индивидуален коучинг за висши мениджъри
Взимането на стратегически решения в интеркултурния мениджмънт и управлението на хора изискват особена нагласа, познания и готовност. Предизвикателствата пред чуждестранните ръководители, независимо от мястото на работа, държавата и локацията на фирмата/организацията, са голями и непредвидими. Модерният коучинг  предлага  външен и независим професионален анализ.


В/ Стратегически консултации и съпорт

В1/Телефонни консултации
Най-бързия начин за комуникация стига да е възможно в рамките на един консултантски час.


В2/Специфични консултации на ръководството

Редица оперативни въпроси налагат изучаването на факторите и стратегията на интеркултурна комуникация : в процеса на преговори; решения за сливане и придобиване; работа в международен екип и др.

В3/Специализирани пътувания в чужбина и подготовка за кооперативно сътрудничество
„Отварянето на вратата”  е съществено за развитието на деловите взаимоотношения: то може да стане „с шут, шумно и ефектно...” или „деликатно, предвидимо и съобразено с културните особености на страната...” Въпрос на избор и стратегия!

В4/Специализирани консултации по позициониране на продукта, услугите и международното стратегическото развитие

Възприятията за качество, цвят, външна форма и дизайн са силно повлияни от културните особености и традиции във всяка страна.Предлаганите международни услуги и тези предвидени за чуждестранни пазари също имат своите особености. Интеркултурната компетентност допринася съществено за взимане на правилни решения и за цялостната стратегия на фирмата или организацията.