bg | en

Клиенти

Целевите групи и клиенти за нашите услуги са:

 

  • Национални и интернационални фирми, които работят в международна среда и с екипи от различни националности. Експортно ориентирани фирми, филиали и фирми на международни концерни, смесени дружества след чуждестранно придобиване и/или сливане

  • Национални и международни публични и частни организации, чиято дейност е свързана с приемането, общуването и реализирането на проекти и участието на хора от различни националности: туристически сдружения и организации, представителства и/или филиали на международни неправителствени организации, български институции работещи по международни и интеграционни проекти в рамките на ЕС, ООН и други международни организации

  • Учебни заведения, специализирани училища и образователни институции, които имат програми за интеркултурна комуникация и обучение

  • Мениджъри и специалисти, които продължават кариерата си зад граница

 

 

 

Свържете се с нас от тук , ние сме на Ваше разположение.